Hvorfor er Alhambra unik

Alhambra - som har haft unge anbragt siden foråret 2016 - har ikke haft nogen fysiske magtanvendelser, mens den har eksisteret.
Alhambra drøftede spørgsmålet om fysisk magtanvendelse meget i opstartsfasen, da ledelsen havde et ønske om at skabe et opholdssted uden brug deraf. Baggrunden for dette var ledelsens egne erfaringer som ansatte på andre opholdssteder, asylcentre mv„ hvor ledelsen havde arbejdet meget for, at den unge igen får tillid til de voksne. Det var derfor fra starten vigtigt for ledelsen, at de ansatte på opholdsstedet er indforståede med ønsket om at undgå fysiske magtanvendelser.

Forebyggelse

Alle de unge har haft udfordringer under deres ophold på asylcentre, f.eks. med udafreagerende adfærd inden de kom til Alhambra. Her har personalet haft stor succes med at møde de unge med tillid, empati og omsorg. Alhambra anvender relationspædagogik og en anerkendende tilgang til de unge.
Personalet - herunder ledelsen, som indgår i en stor del af hverdagen for de unge - gør en væsentlig indsats for i hverdagen at tale med de unge om, hvordan de har det, og at få eventuelle konflikter/episoder (som også kan stamme fra de unges oplevelser uden for Alhambra) talt igennem.
Alhambra har et tæt samarbejde med de unges skole- og fritidstilbud. Personalet har f.eks. oplevet, at et fritidstilbud ringede til opholdstedet og oplyste, at to af de unge muligvis havde en (mindre) konflikt under opsejling. På den måde lykkedes det at tale med de pågældende, inden der opstod en reel konflikt.
Både de unge, ledelsen og de ansatte kan verificere, at de unge - hvis de oplever en uenighed/misforståelse/konflikt - først og fremmest går til lederen. Lederen medvirker herefter til at få uenigheden løst. De ansatte ved eventuelle konflikter mellem de unge kan også tale de unge til ro, eller gå imellem dem. I nogle tilfælde er der brug for, at den unge får ro for sig selv, inden episoden kan tales igennem. En uenighed kan f.eks. være, hvis en af de unge spiller for høj musik.