Alhambras Målgruppe

Opholdsstedet Alhambra henvender sig til børn og unge i alderen 10-18 år med mulighed for efterværn til man fylder 23 år. Målgruppen omfatter børn/ unge, som er opvokset i udsatte familier. Deres opvækst er ofte præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden til følge. Denne gruppe har brug for struktur og voksen kontakt. De unge kan på indflytningstidspunktet typisk være i risiko for isolation, og have uhensigtsmæssige social netværk, eller en svag affektregulering. Der kan være tale om angstadfærd og/eller PTSD-lignende symptomer, som vi har håndteret med betydelig succes.

Målgruppen er karakteriseret ved at have forskelligartede og ofte multikomplekse udfordringer. Alhambra har særlig ekspertise i arbejdet med børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, herunder både flygtninge samt efterkommere deraf. Vores store tværkulturel indsigt og forståelse fremmer både barnets/den unges udvikling, og ikke mindst styrker samarbejdet med deres netværk. Alhambras personale har både erfaring og succes i arbejdet med såvel ikke-etniske som etniske danske unge, der har behov for trygge, strukturerede rammer og har haft komplekse og forskellige psykosociale problemer.

Derudover har vi erfaring med børn og unge, som ikke kan enes med deres familier, og måske udsættes for negativ social kontrol. Der kan også være tale om tilfælde med traume- og stresssymptomer. Ved visitationen er børnene/de unge ofte i skrøbelige livssituationer af forskellig karakter med et behov for socialpædagogisk støtte samt en stabil tilværelse for at sikre barnets og den ungs trivsel og positiv udvikling. Vi giver plads til forskelligheder og præsenterer danske normer og retningslinjer på et niveau hvor det giver mening for den enkelte. Vi klæder de unge mennesker på til et liv i Danmark. Det gælder ikke mindst børn og unge, som har svingende koncentration og svært ved at etablere/fastholde sociale kontakter.

De gode fysiske rammer for opholdsstedet egner sig glimrende til skabelse af familie-lignende forhold for et begrænset antal drenge, men er som sådan ikke store nok til også at kunne omfatte piger. Selvom Ahambras stab har betydelige og omfattende kompetencer indenfor det socialpædagogiske område, ser vi os ikke istand til at modtage børn og unge, som er involveret i kriminalitet. Ligeledes modtager vi ikke unge med svære misbruger- eller psykiske problemer, som f.eks selvmordstruede unge eller unge med alvorlige spiseforstyrrelser.