Alhambras etiske grundlag/værdiggrundlag – herunder menneskesyn og udviklingssyn.

Vores menneske- og udviklings syn er:

* at mennesker er født sociale og lærer gennem sociale relationer til andre mennesker

* at mennesker udvikler sig gennem deres tilknytning til andre mennesker

* at mennesker kan lære gennem hele livet

* at ethvert menneske er unikt

* at alle mennesker har brug for at blive mødt med respekt, kærlighed og omsorg

for at kunne udvikle sig.